1. در پنجره اصلي برنامه گزينه Setup را انتخاب كنيد .و از منوي باز شده بر روي گزينه Advanced setup كليك كنيد .
2. در اين قسمت از منوی درختی سمت چپ و از شاخه Tools ، زير شاخه System updates را انتخاب...