سلام متاسفانه در مرحله اخر نصب کد میخاد ومن نمیدونم چه کدی وارد کنم