سلام من در راه اندازی نرم افزار Microsoft Visual Studio 9.0 دچار مشکل شده ام در واقع پس از نصب نرم افزار نمی توانم آن را راه اندازی کنم لطفا راه نمایی کنید