سلام
من حقیقت خیلی دنبال علت مشکل شما گشتم اما چیز خاصی متوجه نشدم اما خیلی از برنامه های این کالکشن روی ویندوز 32 نصب نمی شود مثل aftereffect ،
ممکن است این خطا به این دلیل باشد شما روی ویندوز...