برای کپی کردن patch از اتوران چکار باید کرد.طبق فیلم اموزشی که پیش میرم به این قسمت که میرسم متوجه نمیشم باید چه کار کرد.