سلام از من که بوتش اصن بالا نمیاد ولی تو سیدی آموزش راحت نصبش میکنه چطوری صفحه بوتو بیارم؟؟