باسلام.سی دی اموزش جامع رویت من دارای دو سی دی میباشد که سی دی اول راباز میکند ولی سی دی دوم بر روی دستگاه باز نمیشود دلیل اش چیست مممنون میشم کمک کنید