با وجود غیر فعال کردن آنتی ویروس باز هم کار نمی کند
شرکت محترم یه فایل اجرایی جدید منتشر کنید
با درایو مجازی اجرا بشه حداقل