سلام
من قبلا اتوکد 2013 نرا روی ویندوز 10 ننوین پندار نصب کرده بودم بعد از مدتی که استفاده نکردم دیگر کار نمیکرد برنامه اتوکد را حتی با Your Unin-staller انیستال کردم ولی هنگا م نصب مجدد درقسمتی که...