سللم
منم همین مشکل رو دارم لطفا یکی راهنمایی کنه
کل سیستم شده ویروس بعد از نصب نرم افزار 3d max