سلام
ویندوزتون xp sp2 نیست؟
glossory هاش رو نصب کردید؟