مکالمه بین Helper و hoor

1 پیغام بازدید کنندگان

  1. سلام چرا پشتیبانی تلفنی از نرم افزاراتون نمیکنین؟اگر حمایت نمیکنین نرم افزاراتونو به راحتی میشه شکایت کرد ازتون تا فعالیتتون جمع بشه شما که دلتون به حال پول ملت نمیسوزه ما دلمون به حال پول خودمون میسوزه
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1